2

Herøyspelet Kongens Ring

Herøyspelet Kongens Ring på naturskjøne Herøy amfi

Spelet har ei varigheit på 1,5 time. Bak oppsetjinga står Stiftinga Herøyspelet, i si tid oppretta av Herøy kommunestyre, no eiga stifting. 

Omgrepet «sagaøya Herøy» kjem som følgje av den vesle øya si lange og spanande historie som kyrkjestad, gravstad, handelsstad, avrettarstad, møtestad m.m. Øya er også eit ettertrakta rekreasjonsområde for innbyggarar i Herøy og komunene i kring. 

Øya husar i dag også Herøy Kystmuseum/Herøy Gard som kvart år er base for spelet. Herøy Kystmuseum får årleg besøk av mange turistar såvel norske som utanlandske, og er vel verdt eit besøk.

_
_
_