1

Hold mitt hjerte - ein støttekonsert til inntekt for forskning på demens

- ei sterk beretning frå ein som har hatt demens tett innpå livet

Øystein Ørjasæter vart enkemann i september 2014. Øystein si kone fekk diagnosen Alzheimers i 2005, etter tre år med utredninger, så fekk ho leve i ni år saman med sin kjære Øystein.

Ho vart berre 64 år gammal. I 2014 mottok Øystein Demensprisen i Møre og Romsdal. Grunngjevinga for kandidaturet var sterk og klar:

«Øystein har vært åpen og inkluderende, han har vært en ufattelig sterk og dedikert støtte for sin kone, han har gjort en fenomenal omsorgsjobb, og han har bidratt fast med trekkspill og piano både for sin kone og for andre på sjukeheimen. Men det mest betydningsfulle er å bidra til å bevisstgjøre menneskeverdet hos personer med demens. Hans åpenhet og evne til å formidle egne erfaringer bidrar til større bevisstgjøring blant omsorgsarbeidere, pårørende og allmennheten. Øystein Ørjaseter er i stand til å gi personer med demens et ansikt, og minne oss om at de er så mye mer enn det vi bare ser.»

Musikken snakkar direkte til sjela og er ofte viktig i kvardagen til menneske med demens. Denne kvelden får vi høyre Øystein si beretning om det å miste nokon av demens i ung alder, omkransa av hjertevarm musikk med betydningsfulle tekstar som vi håpar alle vil gøyme på og ta med seg inn i framtida.

 Dei som bidreg musikalsk er:

Bjørn Holum-Sølvi Nerem Berg-Roy Muren-Øyvind Granden Berg-Martine Gjerdsbakk-Vibeke Hauge-Pergunn Rødseth Gjerdsbakk-Eldor Rødseth-Morten Bollerud-Tolvtetten-Peter Demirov-Nadia Demirova-Bertil Tødenes-Øystein Djupvik-Rune Ertesvåg

Konferansier: Torill Myren

Takk til sponsorane:

Sparebanken Møre, Olympic Kulturfond, Ulsmo, Fantastiske Osberget, Rema 1000/Sørlia Mat, Fokus Regnskap, Havila, M Foto og Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

_
_
_